EUROROBOT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Nadinska 11, OIB:  51253802239 kao Voditelj obrade, dalje u tekstu: („Voditelj obrade) u skladu s načelom transparentnosti i odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podatka (GDPR) daje sljedeću

 

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA KUPACA

 

  1. Uvod

Zaštita osobnih podataka poseban je interes Voditelja obrade kao pružatelja usluge u obliku prodaje proizvoda putem Internet trgovine. Ova obavijest primjenjuje se na Kupce - korisnike usluge Voditelja obrade i posjetitelje Internet stranice https://www.stadlerform.hr/ (dalje u tekstu: „Internet stranica“).

Što su osobni podaci?

„Osobni podaci” su informacije pomoću kojih vas je moguće identificirati izravno (npr. vaše ime) ili neizravno (npr. putem pseudonima). Drugim riječima, osobni podaci uključuju podatke kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, kućna adresa, broj mobilnog telefona, korisnička imena, slike profila, osobne preferencije i navike kupovanja, korisnički generirani sadržaj, financijske informacije te informacije o dobrobiti. Mogu uključivati i brojčane identifikatore kao što su IP adresa računala, MAC adresa mobilnog telefona ili kolačiće.

Obrađujemo osobne podatke koje smo prikupili:

  • izravno od Vas (kada naručujete  proizvode sa Internet stranice, telefonskim putem ili putem elektroničke pošte, kada se registrirate na naš korisnički račun te prilikom osobnog dolaska u svrhu pružanja kupnje naših proizvoda;
  • automatskim putem (posjetom na našu Internet stranicu te ispunjavanjem kontakt obrasca na Internet stranici, učlanjivanjem u „iRobot klub“)
  • od treće strane (npr. od naših poslovnih partnera ili od javno dostupnih izvora kao što su otvorene baze podataka ili drugi podaci u javnom vlasništvu)

 

Osobne podatke koje obrađujemo, svrstane u kategorije, možete pronaći u Prilogu 1 ove obavijesti.

 

Zašto prikupljamo vaše podatke (svrha obrade i pravni temelj obrade)?

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika usluga:

(a)      u svrhu izvršavanja Ugovora o kupoprodaji putem interneta i to: kontakt podaci, podatke o kupljenom proizvodu, datum kupnje, financijski podaci, podaci za dostavu

(b)      u svrhu rješavanja prigovora sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i to: kontakt podaci, podaci sadržani u prigovoru, podaci o kupljenom proizvodu

(c)      u svrhu organiziranja nagradnih igara (legitimni interes) i to: kontakt podaci, podatke o kupljenom proizvodu, datum kupnje, financijski podaci, podaci za dostavu

(d)      u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva (legitimni interes) i to: podaci o kupljenom proizvodu u dijelu koji je sadržan na računu

(e)      u svrhu izravnog marketinga (privola ispitanika) i to: email adresu

(f)       u svrhu ispunjenja obveza propisanih primjenjivim zakonskim i podzakonskim aktima radi ispunjenja pravnih obveza Voditelja obrade i to: financijski podaci i identifikaciji podaci sadržani na računima

(g)      u svrhu vođenja sudskih postupaka i ostvarivanja odnosno obrane od pravnih zahtjeva (legitimni interes) i to: financijski podaci i identifikacijski podaci, podaci o kupljenom proizvodu u dijelu koji je sadržan na računu

(h)      u svrhu naplate eventualnog potraživanja od korisnika usluge (npr. cijene usluge) temeljem legitimnog interesa i to: financijski podaci i identifikacijski podaci, podaci o kupljenom proizvodu u dijelu koji je sadržan na računu

(i)       u svrhe obrane od cybernapada i zlonamjernih softvera (legitimni interes) i to: podaci o posjetama na Internet stranici

(j)       u svrhu odgovaranja na Vaše upite te kontaktiranja sa Vama u vezi ostvarenih kupnji (legitimni interes) i to: kontakt podaci i podaci sadržani u upitu

(k)      u svrhu mjerenja Vašeg zadovoljstva kupljenim proizvodom i našim uslugama (legitimni interes) i to: financijski podaci i identifikacijski podaci, podaci o kupljenom proizvodu u dijelu koji je sadržan na računu

(l)       u svrhu rješavanja reklamacija po osnovi proizvođačkog jamstva i to: podaci o proizvodu, kontakt podaci, datum kupnje, podaci sadržani u reklamaciji, broj računa

 

Dijelimo li vaše podatke?

Vaše osobne podatke dijelimo sa trećim osobama (Izvršiteljima obrade koji su specificirani u Prilogu 1 ove obavijesti) te primateljima koje se u smislu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka ne smatraju izvršiteljima obrade i to: Porezna uprava, nadležni sud ili drugo javnopravno tijelo (ukoliko se ispune zakonske pretpostavke za dijeljenje osobnih podataka). Osobne podatke možemo otkriti i kao dio poslovne transakcije poput pripajanja ili prodaje imovine. Dijelimo osobne podatke isključivo sa onim Izvršiteljima obrade koji jamče istu razinu sigurnosti osobnih podataka kao i naše društvo. Niti u kojem slučaju nećemo zloupotrijebiti Vaše osobne podatke.

Koliko dugo pohranjujemo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene zakonite svrhe, osim ako važećim poreznim, računovodstvenim i drugim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. 

Vaši podaci neće biti brisani ako se ustanovi alternativna osnova za njihovo čuvanje, npr. zakonska osnova za čuvanje osobnih podataka

Sigurnost i pohrana osobnih podataka

Osobne podatke obrađujemo unutar EEA prostora. Poduzimamo sve potrebne organizacijske i tehničke mjere kako bi Vaši osobni podaci bili sigurni te kako bi bili zaštićeni od gubitka, uništenja, mijenjanja, krivotvorenja, manipulacije i/ili nedozvoljenog pristupa. Ako osobne podatke obrađujemo automatski, čuvamo ih u računalnim sustavima koji imaju ograničen pristup, a koji server se nalazi u Republici Hrvatskoj kod infonet.hr. Ako dijelimo osobne podatke s trećim osobama, koristimo odgovarajuće pravne i tehničke mehanizme da bi vaši osobni podaci bili zaštićeni od povrede.

Vaša prava

Pravo pristupa osobnim podacima i ograničenja obrade

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li vaše podatke te ako da, dobiti pristup do istih te informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama, primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podatci biti pohranjeni ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava. Pod određenim uvjetima imate pravo i na ograničenja obrade osobnih podataka.

Pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih podataka i pravo brisanja

Ako su vaši podaci netočni i/ili neažurni imate pravo tražiti od nas ispravak podataka. U određenim slučajevima imate pravo tražiti brisanje vaših podataka, odnosno imate tzv. pravo na zaborav. Napominjemo da imamo pravo odbiti vaš zahtjev za brisanje podataka, ako imamo legitimni interes i/ili zakonsku dužnost i/ili pravo čuvati određene podatke.

Pravo prigovora na obradu temeljenu na legitimnim interesima Voditelja obrade

Obradi podataka možete prigovoriti u bilo kojem trenutku i kada se obrada podataka temelji na legitimnim interesima. Nakon uloženog prigovora više ne smijemo obrađivati osobne podatke osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili se podaci obrađuju radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na informiranost i prenosivost podataka

Mi smo dužni transparentno i jasno obrađivati vaše osobne podatke, a vi imate pravo primati lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo vaše podatke.

Također imate pravo prenositi podatke iz naše baze podataka drugom Voditelju obrade. Ovo pravo odnosi se samo na podatke koje ste nam pružili temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Pravo povlačenja dane privole

Ako se obrada vaših podataka temelji na privoli, imate pravo u svakom trenutku povući danu privolu.

Pravo pritužbe nadležnom tijelu

Vaše temeljno pravo je da podnesete pritužbu nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska 136, Zagreb, ako smatrate da je došlo od povrede vaših osobnih podatka.

 

Za sva dodatna pitanja o obradi Vaših podataka odnosno o Vašim pravima, molimo Vas obratite se našem službeniku za zaštitu podataka putem elektroničke pošte: info@eurorobot.hr.

 

Voditelj obrade:

 

M.P.

 

 

Prilog 1

Kategorije primatelja osobnih podataka

 

Izvršitelji obrade

 

Agencije za oglašavanje, marketing, digitalno oglašavanje i oglašavanje na društvenim mrežama

Aplitap d.o.o., Ilica 310, 10000 Zagreb

Pružatelji IT usluga (server)

www.infonet.hr  

Vanjsko knjigovodstvo

Računovodstvo i poslovno savjetovanje d.o.o.

za usluge i savjetovanje, Budakova 17, 10000 Zagreb

 

Održavatelj Internet stranice www.stadlerform.hr

Aplitap d.o.o. , Ilica 310, 10000 Zagreb.

 

Primatelji osobnih podataka

 

1.       Porezna uprava

 

 

Identifikacijski podaci, financijski podaci sadržani u računima koje EUROROBOT d.o.o. ispostavlja nakon pružanja usluge

2.       FINA i ostala javnopravna tijela

Identifikacijski podaci

3.       Pravni zastupnici

Jujnović Lučić Marković Ivandić Galić odvjetničko društvo d.o.o.

10 0000 Zagreb, Strojarska cesta 20

4.       Kartične kuće preko kojih ide naplata

 

DINERS CLUB International,  Ulica Frana Folnegovića 6

10000 Zagreb

Erste Card d. o. o.,  Ul. Frana Folnegovića 6, 10000, Zagreb

PBZ Card d.o.o.,  Radnička cesta 44, 10000, Zagreb

Zagrebačka banka d.d.  Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb

Hrvatski Telekom d.d.,  Radnička cesta 21, 10000 Zagreb

5.       Ovlašteni servisi i prijevoznici

EUROROBOT d.o.o., Nadinska 11, 10010 Zagreb

Intereuropa d.o.o., Josipa Lončara 3, 10090 Zagreb

 

Kategorije osobnih podataka

 

Identifikacijski podaci

Ime i prezime, OIB, adresa

Kontakt podaci

Elektronička pošta (e-mail), Ime i prezime, elektronička pošta (e-mail), broj telefona osobe naručitelja proizvoda (uključujući i broj telefona osove preuzimatelja narudžbe u slučaju dostave osobi različitoj od naručitelja)

Podaci za dostavu

Adresa prebivališta / boravišta, ime i prezime, kontakt podatka, podatak o narudžbi

Financijski podaci

IBAN, iznos računa, broj i datum izdavanja računa za pruženu uslugu

Podaci prikupljeni pomoću kolačića

IP adrese, informacije preglednika, informacije o uređaju, podatke o vašoj upotrebi naših web mjesta, proizvodi koje pretražujete; trajanje posjeta)

Podaci o kupljenom proizvodu

Npr. serijski broj uređaja, model uređaja, osobne preferencije kupca